Zgłoś się

O PROJEKCIE

PROJEKT ZAKOŃCZONY!

Od 1 września 2020 r. prowadziliśmy 2,5-letni projekt dla Seniorów 65+ z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego, który wdrażał w ich domach zdalne usługi zdrowotne dopasowane do ich potrzeb, tzw. teleopiekę telemedycynę. Realizatorami projektów byli Stowarzyszenie „EBI Association”, lider w teleopiece w Polsce – OPIEKANOVA Sp. z o.o. i jej NZOZ OPIEKANOVA, lider opieki kardiologicznej – TELEMEDYCYNA Polska S.A. oraz Miasto Częstochowa.

W projekcie mieliśmy do objęcia wsparciem 350 osób, w tym maksymalnie 150 uczestników wcześniejszego projektu „Bezpiecznie we własnym domu”. W rezultacie całego projektu (przedłużonego do września 2023 r.) wsparcie otrzymało … W domach uczestników i uczestniczek podłączone były na czas projektu specjalne urządzenia do teleopieki z możliwością 24-godzinnego kontaktu z Centrum Alarmowym. W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonowało profesjonalne Centrum Teleopieki, w którym pracowali wykwalifikowani teleopiekunowie (osoby doświadczone w pracy z Seniorami, wśród nich opiekunowie medyczni, psycholodzy, gerontolodzy, terapeuci zajęciowi, konsultanci senioralni, ratownicy). W Katowicach z kolei w Centrum telemedycznym na stałe już współpracującym z jastrzębskim Centrum pracowali całodobowo ratownicy medyczni oraz lekarze – kardiolodzy i interniści. Te dwa wspólnie dla Was pracujące Centra otaczały opieką naszych uczestników w zakresie koordynowania nagłych stanów, pomocy psychologicznej, badań przesiewowych w kierunku chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimer, Parkinson), problemów kardiologicznych i cukrzycy.
Każdy/a uczestnik/czka przeszedł wywiad z diagnozą potrzeb, podczas którego ustalaliśmy, jakie typy wsparcia dostępne w projekcie, poza opieką zdalną, mogą pomóc Seniorowi/Seniorce w utrzymaniu kondycji zdrowia – i te usługi staraliśmy się w ramach projektu dostarczyć. Każda usługa w projekcie była całkowicie bezpłatna, cały koszt urządzeń i wsparcia były finansowane z Unii Europejskiej, budżetu państwa i wkładu własnego realizatorów. Koszt projektu to 4 470 430,58 zł. Dofinansowanie projektu: 4 157 500,43 zł, w tym 3 799 865,99 zł z Unii Europejskiej.

Ale co to jest teleopieka i telemedycyna?

Są to usługi opiekuńczo-zdrowotne łączące nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, które mają za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności Seniorów we własnym domu. Te niezwykle precyzyjnie przygotowane usługi pomogą Ci, jeśli już martwisz się o swoich rodziców czy dziadków, a nie możesz z nimi spędzać całego czasu. Pozwoli Ci pracować, wyjeżdżać na delegacje czy wakacje, będąc pewnym, że ktoś czuwa pod twoją nieobecność nad bezpieczeństwem bliskich Ci Seniorów. A oni czują się komfortowo, bo nadal są u siebie. Nasza opieka to nie tylko interwencja w trakcie poważnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, ale także kontakt towarzyski 24h/dobę i wsparcie psychologiczne. Jeśli sam jesteś Seniorem lub potrzebujesz wsparcia z powodu niepełnosprawności czy zagraża Ci nagłe pogorszenie stanu zdrowia z powodu choroby przewlekłej, przede wszystkim depresji, choroby serca, nadciśnienia, cukrzycy – możesz mieć pewność, że dzięki naszym usługom, będąc w domu, będziesz w stanie wezwać pomoc w każdym trudnym momencie. Będziesz także mógł/mogła porozmawiać z teleopiekunami w przypadku lęków, obaw czy niepewności. I nadal będziesz mógł/mogła cieszyć się komfortem mieszkania we własnym domu!

W projekcie bardzo ważnym elementem było zaangażowanie sieci sąsiedzkiej, pomoc wolontariuszy, praca pracowników terenowych.

Teleopieka, poza funkcją opiekuńczą (reagowanie na nagłe sytuacje, towarzyszenie poprzez rozmowy towarzyskie) koordynuje także inne działania wspierające zdrowie naszych uczestników według zindywidualizowanych decyzji. W związku z tym wskazuje konieczność pomocy w zakresach:

1. Badań przesiewowych i ewentualnych konsultacji w zakresie chorób neurodegeneracyjnych
2. Poradnictwa psychologicznego
3. Opieki kardiologicznej
4. Opieki diabetologicznej.

Projekt został już zakończony.

Beneficjent – Stowarzyszenie „EBI Association”, w związku z zakończeniem w dniu 30.09.2023 r. okresu realizacji ww. projektu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług realizowanych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający połowie okresu okresowi realizacji projektu tj. do dnia 15.04.2025 r. W przypadku popytu na usługę będziemy świadczyć ją w zakresie zbliżonym do projektowego i w podobnej jakości w oparciu o przedstawioną na stronie ofertę.

Seniorzy mają możliwość kontynuowania wsparcia na zasadach odpłatności:

Usługa teleopieka – 129 zł/miesiąc (koszt usługi + dzierżawy urządzenia obniżyliśmy o 100 zł od ceny regularnej)
Usługa opieki kardiologicznej 149 zł/miesiąc
Usługa opieki diabetologicznej 129 zł/miesiąc
Z oferty mogą skorzystać uczestnicy projektu w wieku od 65 roku życia nie w pełni samodzielne mieszkające na terenie objętym wsparciem w projekcie.

Aktualna wolna liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu wynosi 13.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr 32 3075222.

PARTNERZY PROJEKTU

Media o naszych projektach

ANIMACJA nt. TELEOPIEKI

Zobacz ogólną animację na temat naszej Teleopieki przygotowaną przez naszego partnera strategicznego - Fundację NIEZALEŻNI.

KONFERENCJA PRASOWA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWA

Dzięki uprzejmości TV Orion z Częstochowy prezentujemy ogólne informacje o projekcie.

O NAS W TV ORION

I kolejny film prosto z TV Orion (byliśmy w programie W sieci").

OPASKA, KTÓRA PRZYNOSI POMOC

Urząd Marszałkowski uznał nasz wcześniejszy projekt dla Częstochowy "BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU" za wiodący w kategorii projektów społecznych. Stąd pokazano naszą pozytywną energię w materiałach upowszechniających program. Zobaczcie.

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/EFS/2023/9.2.6/061H/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowiska telemedycznego w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez ratowników medycznych i lekarzy. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 11.07.2023 r.

Status: postępowanie ogłoszone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/EFS/2023/9.2.6/061H/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowiska telemedycznego w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez atowników medycznych i lekarzy. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 03.03.2023 r.

Status: postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowiska telemedycznego w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez ratowników medycznych i lekarzy. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 31.12.2022 r.

Status: postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/EFS/2020/9.2.6/061H/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowiska telemedycznego w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez lekarzy. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 30.08.2022 r.

Status: postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowiska telemedycznego - wsparcie i nadzór merytoryczny - w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez lekarza kardiologa. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 31.03.2022 r.

Status: postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowiska telemedycznego w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez lekarzy. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 31.03.2022 r.

Status: postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowisk telemedycznych w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez lekarzy. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 31.01.2022 r.

Status: postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowiska telemedycznego w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez ratowników medycznych. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 07.01.2022 r.

Status: postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowiska telemedycznego w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez lekarza kardiologa. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 31.12.2021 r.

Status: postępowanie zakończone 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na obsługę stanowisk telemedycznych w projekcie "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” przez ratowników medycznych, lekarzy, specjalistów obsługi. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 28.01.2021 r.

Status: postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na dostawę 20 zestawów glukometrów teleinformatycznych oraz obsługę pacjentów cukrzycowych w zakresie użytkowania tychże zestawów będących uczestnikami projektu "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic”. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 21.12.2020 r.

Status: postępowanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EFS/2020/9.2.6/TELEMEDYCYNA na dostawę 20 zestawów glukometrów teleinformatycznych oraz obsługę pacjentów cukrzycowych w zakresie użytkowania tychże zestawów będących uczestnikami projektu "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic”. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 30.11.2020 r.

Status: postępowanie unieważnione

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE „9.2.6-URZĄDZENIA ICT-WOZIZ-CZ” na dostawę urządzeń ICT dla uczestników/uczestniczek projektu "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic”. Dokładna treść zapytania dostępna jest na platformie Baza Konkurencyjności. Na oferty czekamy do 12.11.2020 r.

Status: postępowanie rozstrzygnięte

REKRUTACJA

Z uwagi na to, że mamy jeszcze wolne miejsca w projekcie, od dnia 21.11.2020 r. rozpoczynamy nabór ciągły. Formularze zgłoszeniowe będą weryfikowane na bieżąco. Serdecznie zapraszamy, dokumenty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce "Zgłoś się".

Przypominamy, że oficjalnie stajecie się aplikantami w momencie oddania do biura projektu na ul. Focha 19/21 (Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej) kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

DLA KOGO DIABETO

Usługa wsparcia diabetologicznego jest przeznaczona w pierwszej kolejności dla uczestników, u których właśnie zdiagnozowano cukrzycę i muszą nauczyć się z nią żyć. Mamy w projekcie 20 urządzeń do tej usługi i będzie ona rozdysponowywana czasowo wg wskazań Zespołu interdyscyplinarnego. W usłudze prowadzony jest pomiar cukru oraz możliwy jest kontakt z edukatorami diabetologicznymi by ustalić zmiany w życiu, dietę, aktywność.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Każdy/a nasz/a podopieczny/a w projekcie w momencie zauważenia potrzeby wsparcia rozmową z psychologiem jest kierowany/a do takiego poradnictwa. W naszym Centrum pracują psycholodzy, którzy skontaktują się z Wami w wybranej wspólnie porze i porozmawiają. Wszystko odbywa się poprzez nasze urządzenie do teleopieki, telefonicznie lub poprzez nasz program Gabinet (jeśli posiadacie internet można połączyć się nim na wideowizytę z psychologiem).

Telemedycyna KARDIO

Mamy wiele pytań o nasze KARDIO, zatem w poniższych informacjach postaraliśmy się opisać szerzej tę usługę. Najważniejsze - urządzenia do EKG są naszym uczestnikom rozdysponowywane w dwóch sytuacjach: pierwsze 100 sztuk trafia do osób z najpoważniejszymi schorzeniami kadrologicznymi i w ciągu roku od zawału. Kolejne 25 sztuk to tzw. urządzenia rotujące, z których korzystamy w przypadku nagłej potrzeby naszych uczestników w trakcie trwania projektu (np. po wypisie ze szpitala, gdy zauważymy taką potrzebę). Także zawsze analizujemy stan medyczny i urządzenia są rozdysponowywane wg wskazań naszych lekarzy z Zespołu Interdyscyplinarnego.

KARTY SIM

ZAPYTANIE OFERTOWE „9.2.6-SIM-CZĘSTOCHOWA” na dostawę kart SIM wraz z usługą abonamentową przez okres co najmniej 26 miesięcy, tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi do dnia 31 grudnia 2022 r., przeznaczonych do urządzeń ICT (GSM) dla uczestników/uczestniczek projektu "W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic”.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte - wybrana została oferta firmy Polkomtel Sp. z o.o."

WSPÓŁPRACA

Miło nam poinformować, że już ustalone zostały zasady realizacji projektu w zakresie rekrutacji i diagnostyki. By rzetelnie podejść do wyboru uczestników do Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego przy narzędziach diagnostycznych i modelu działań z uczestnikami zaprosiliśmy ekspertów teleopieki, metodyków, pracowników socjalnych, lekarzy i psychologów, a także naszego śląskiego konsultanta ds. geriatrii dr Jarosława Derejczyka. Jak widzicie, z nami jesteście w bardzo dobrych rękach.

70%

>40%

>50%

70% upadków w domach, ludzi powyżej 65-go roku życia zdarza się podczas kąpieli w łazience, gdy dostęp do telefonu jest niemożliwy.
Ponad 40% osób powyżej 65-go roku życia po upadku nie może się samodzielnie podnieść, a więc także dotrzeć do telefonu, aby wezwać pomoc.
Ponad połowa osób w chwili zagrożenia i stresu nie potrafi wybrać właściwego numeru telefonicznego do służb ratunkowych.

TELEOPIEKA – JAK TO DZIAŁA?

  1. Uczestnik/czka przechodzi Diagnozę z wywiadem, po którym Zespół interdyscyplinarny określa jego/jej potrzeby, określa Indywidualny Plan Działania i wskazuje typy wsparcia, z jakich będzie mógł/mogła skorzystać. Każdy otrzymuje wsparcie w postaci opieki zdalnej.
  2. Podopieczny/a w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub szyi. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu montujemy wysokiej klasy nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu.
  3. Wciśnięcie guzika w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum Teleopieki czekają na wezwania wykwalifikowani opiekunowie i asystenci senioralni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog.
  1. Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik naszego Centrum, ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie lub przełącza do medyka. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.
  2. Jeśli zamontowałeś przed domem sejf na klucz, w razie wezwania teleopiekun podaje pierwszej przybyłej osobie szyfr, by mogła otworzyć drzwi bez niepotrzebnych szkód. Sugerujemy także przekazanie kluczy do mieszkania osobom z Sieci Pomocowej.
  3. Na bieżąco jest także realizowane inne przyznane wsparcie - poradnictwo psychologiczne, konsultacje medyczne, usługa KARDIO z EKG, usługa Diabeto z pomiarem cukru - które były przyznane w Diagnozie.
  4. Jeśli Senior/ka wymaga dodatkowego wsparcia opiekunów, sąsiadów czy medyków, które nie było wcześniej przyznane, teleopiekun zgłasza to do właściwych Ekspertów wsparcia, dokonywana jest ponowna analiza sytuacji Seniora/ki i Zespół interdyscyplinarny decyduje o przyznaniu wsparcia.

Centrala alarmowa – U nas dzieje się dobro!

Centrala teleopieki to element, który wyróżnia nasz projekt w Polsce. Przez 6 lat wraz ze specjalistami - ekspertai wsparcia, lekarzami, psychologami, terapeutami, opiekunami medycznymi i asystentami seniora - wypracowano najlepszy model komunikacji z naszymi podopiecznymi. Wraz ze Stowarzyszeniem "EBI Association" przetestowano także wiele różnych urządzeń, by wybrać najlepszy, profesjonalny system - łatwy do użytkowania przez nawet najstarszych Seniorów i pewny - nie wymaga ładowania nawet do 3 lat użytkowania, daje pewność połączenia z teleopiekunami. OPIEKANOVA transferowała do Polski najlepsze rozwiązania takich systemów teleopiekuńczych, jak te funkcjonujące we Francji, Szwecji i w Niemczech. Dzięki temu wiemy, w jaki sposób działać w sytuacjach zagrożenia, procedury alarmowe są ściśle wpisane w standard działania, ale wiemy też, jak rozmawiać z naszymi podopiecznymi, jeśli kontakt wynika z samotności, lęków czy nudy. Centrum Teleopieki to największa tego typu inicjatywa na Śląsku! Wyróżniamy się zupełnie wyjątkową usługą - nie tylko tzw. teleopieką SOS, która sprowadza się do reagowania w sytuacjach zagrożenia, ale skoordynowaną z wieloma innymi typami wsparcia opieką senioralną. Pracują w niej wyszkoleni teleopiekunowie obsługujący kilkuset mieszkańców Śląska.
Nasi teleopiekunowie także samodzielnie kontaktują się z naszymi podopiecznymi, by przypomnieć o ważnych wydarzeniach i motywować naszych podopiecznych do działania, poprawić ich komfort życia stałym kontaktem, sprawdzić stan techniczny urządzeń. Dzięki temu znamy naszych podopiecznych i ich potrzeby, reagujemy często z wyprzedzeniem na trudne sytuacje. Wyróżnia nas dbałość o naszych podopiecznych, sympatia do nich. Zawsze podkreślamy, że u nas Dzieje się dobro!

Sieć pomocowa

By Pomoc w projekcie przebiegała sprawnie niezbędne jest stworzenie dla każdego/każdej podopiecznego/podopiecznej tzw. SIECI POMOCOWEJ, czyli grupy min. 2 osób, które będą kolejno wzywane do pomocy lub które będą świadczyły określone wsparcie. W sieci pomocowej znajdują się różne osoby, te bliższe miejscu zamieszkania podopiecznego/podopiecznej oraz takie, które czują się odpowiedzialne za jego/jej życie i bezpieczeństwo. Także te, które – choćby czasowo – zajmują się Seniorem odpłatnie.  Czym więcej jest osób w sieci, tym lepiej możemy pomóc.

Udział w sieci nie oznacza 100% gotowości na każdorazowe wezwanie teleopiekuna. Centrum teleopieki podejmuje decyzję, jaki rodzaj pomocy jest niezbędny podopiecznemu/podopiecznej i kontaktuje się z najbardziej właściwymi osobami (sąsiadem, synem, opiekunką, wolontariuszem, itp.). Wybór kontaktu jest uzależniony od sytuacji i poziomu zagrożenia. Jeśli dana osoba nie jest w stanie pomóc w tym momencie, teleopiekun kontaktuje się z kolejną osobą z SIECI POMOCOWEJ. W najtrudniejszych przypadkach wzywane są także służby publiczne – zwykle pogotowie ratunkowe, ale bywają też przypadki wezwania policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. W sieci mogą też w określonych przypadkach znaleźć się pracownicy OPS, lekarze, pielęgniarki długookresowe czy środowiskowe oraz inne osoby, które w danym momencie mają możliwość i chęć współpracy dla Seniora.

Udział w Sieci Pomocowej na całym świecie jest oznaką humanizmu, odpowiedzialności społecznej i prawdziwego dobra. Każdy członek Sieci nie tylko otrzymuje od nas podziękowanie za pomoc, ale także ma możliwość udziału w szkoleniach i doradztwie dla Sieci pomocowych finansowanych z Unii Europejskiej i budżetu Lidera projektu.

  • Sieć pomocowa
Ekspert ds wsparcia, Specjalista

Ekspert ds wsparcia, Specjalista

W ramach projektu z każdym uczestnikiem na bieżąco pracują Eksperci i specjaliści wsparcia. Wszyscy odpowiadają za badanie potrzeb Seniora, zmian, jakie zachodzą w jego życiu i wybierają typ wsparcia.
Detail
Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi

Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi

W sieci zawsze znajdują się najbliżsi. Jeśli rodzina lub przyjaciele pracują lub są daleko, szczególnie ważni są najbliżej mieszkający sąsiedzi, nawet, jeśli słabo ich znamy warto poprosić o wejście do sieci pomocowej.
Detail
Wolontariusze

Wolontariusze

Do projektu poszukujemy także wolontariuszy, którzy mogą w różny sposób wspomagać naszych seniorów. Jeśli macie wśród sąsiadów starszą osobę - zgłoście ją do projektu i zostańcie jej wolontariuszami.
Detail
Opiekun formalny

Opiekun formalny

Jeśli macie swoją opiekunkę - płatną, a może z OPS - warto ją także dołączyć ją do Sieci pomocowej. Będziemy z nią w kontakcie, by ustalić wspólnie zadania do wykonania.
Detail
45167
Wszystkie połączenia alarmowe
963
Połaczenia ratujące życie (udział służb ratowniczych)
22
Liczba teleopiekunów i psychologów
797
Liczba sąsiadów w sieci pomocowej

TELEMEDYCYNA KARDIO i DIABETO

W projekcie poza teleopieką, którą już poznaliście we wcześniejszych naszych projektach, będziemy analizować potrzeby zdrowotne podopiecznych także pod kątem dodatkowych usług telemedycznych:
1. TELEMEDYCYNA KARDIO - wsparcie dla pacjentów kardiologicznych, szczególnie w pierwszym roku po incydentach kardio
2. TELEMEDYCYNA DIABETO - wsparcie dla pacjentów diabetologicznych, szczególnie dla osób, u których dopiero zdiagnozowano cukrzycę i muszą się nauczyć z nią żyć

TELEMEDYCYNA KARDIO

Zespół medyków będzie każdego dnia, o każdej porze w gotowości do świadczenia pomocy w zakresie zdarzeń kardiologicznych. Na początku włączania Cię do systemu nasz lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad medyczny i ustali, jak często wykonywać badanie EKG na urządzeniu, które dostaniesz do domu na określony czas. Badanie wykonasz za pomocą niewielkiego, przenośnego aparatu EKG. Wynik możesz w każdej chwili skonsultować telefonicznie ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że Twoje życie jest zagrożone, wezwie do Ciebie zespół ratownictwa medycznego.

Krok 1. Podłącz aparat EKG

Przygotuj aparat EKG oraz cztery jednorazowe elektrody (okrągłe krążki).

Przypnij końcówki przewodów wychodzących z aparatu EKG (czerwona, żółta, zielona i czarna) do elektrod.

Krok 2. Przyklej elektrody

Odklej elektrodę oznaczoną czerwoną końcówką od folii zabezpieczającej. Przyklej pod swój prawy obojczyk.

Odklej elektrodę oznaczoną żółtą końcówką od folii zabezpieczającej. Przyklej pod swój lewy obojczyk.

Odklej elektrodę oznaczoną czarną końcówką od folii zabezpieczającej. Przyklej pod swoją prawą piersią (pod żebrami).

Odklej elektrodę oznaczoną zieloną końcówką od folii zabezpieczającej. Przyklej pod swoją lewą piersią (pod żebrami).

Krok 3. Prześlij badanie

Włącz aparat EKG – naciśnij przycisk „SERCE” przez około 2 sekundy (aparat zareaguje migając diodami oraz dwukrotnie narastającym dźwiękiem). Upewnij się, że bateria jest naładowana (czerwona dioda pod symbolem baterii nie miga) i aparat jest gotowy do wykonania zapisu EKG (zielona dioda świeci na stałe).

Zadzwoń do Centrum Telemedycznego 24H pod numer kardiolinii wskazany na aparacie.

Przekaż konsultantowi swoje dane, aby mógł w systemie odnaleźć Twoją kartotekę.

Wykonaj badanie EKG – naciśnij krótko przycisk „SERCE” na aparacie EKG. Wynik badania zostanie przesłany do Centrum Telemedycznego 24H przez wbudowany moduł GSM (w trakcie przesyłania wyniku niebieska dioda świeci na stałe).

Po zarejestrowaniu badania EKG w systemie konsultant przekaże rozmowę do dyżurującego lekarza.

Możesz wtedy wyłączyć aparat EKG poprzez przytrzymanie przycisku „SERCE” przez około 5 sekund (aparat zareaguje opadającym sygnałem dźwiękowym).

Krok 4. Skonsultuj wynik badania

Porozmawiaj ze specjalistą i powiedz mu o swoich dolegliwościach, jeśli występują.

1. Od kiedy występują?
2. W jakiej sytuacji się pojawiły?
3. Jaki rodzaj bólu odczuwasz?
4. Jakie leki przyjąłeś i o której godzinie?
5. Kiedy mierzyłeś ciśnienie i jaka była jego wartość?

Specjalista w Centrum Telemedycznym 24H oceni stan Twojego zdrowia i zaleci Ci dalsze postępowanie.

TELEMEDYCYNA DIABETO

Dowiedziałeś/aś się właśnie, że jesteś diabetykiem?
Ta usługa jest dla Ciebie!

W tej usłudze telemedycznej otrzymasz poza urządzeniem do zdalnych badań także:

Teleporady z edukatorami diabetologicznymi pomiędzy wizytami u Twojego lekarza diabetologa.

Zamawianie leków i e-recepty bez wychodzenia z domu.

Opiekę diabetologiczną świadczoną przez zarejestrowany podmiot leczniczy.

Przesyłanie wyników glikemii

Korzystając z naszej usługi w projekcie nie musisz notować swoich pomiarów ani generować specjalnych raportów. Zapewniamy technologię, dzięki której Twoje wyniki będą widoczne dla Ciebie, dla nas, a gdy tego zechcesz - także dla Twojego lekarza.

Specjaliści diabetologiczni opierają swoje wskazówki i zalecenia na wynikach przesyłanych do nas bezpośrednio z glukometru. Będziesz wysyłał/a nam swoje wyniki z użyciem specjalnego glukotransmitera, który otrzymasz od nas.

URZĄDZENIA

W projekcie pracujemy na 3 typach urządzeń, które są udostępniane czasowo dla Uczestnika/Uczestniczki. Wszystkie są przez nas sprawdzone, skalibrowane do potrzeb projektu i będą dodatkowo przygotowywane do pracy w domu naszych podopiecznych.

Centralka Teleopieki – główne urządzenie
Urządzenie KARDIO – EKG
Urządzenie DIABETO
Centralka Teleopieki – główne urządzenie

Centralka Teleopieki – główne urządzenie

 

Centralka wraz z tzw. Guzikiem życia (na opasce lub wisioru) to najważniejszy element systemu TELEOPIEKI, który jest montowany w domu podopiecznego/nej. Centralka poza stałym połączeniem z przyciskiem alarmowym, posiada także bardzo czuły głośnik i mikrofon, dzięki którym podopieczny/a może rozmawiać z teleopiekunem czy innym specjalistą w trybie głośnomówiącym w każdym miejscu swojego domu. Bo to urządzenie domowe!

Centralka z Guzikiem życia może działać na istniejącej w domu linii telefonicznej stacjonarnej (wersja analogowa przekaźnika), jednak w projekcie zaplanowano podłączenia GSM na zakupionych dla podopiecznych kartach SIM.

Guzik życia posiada własną baterię, która wystarcza na 3-5 lat użytkowania bez wymiany, zatem nie wymaga ładowania. W przypadku wyładowywania się baterii informacja o tym fakcie jest wysyłana automatycznie do Centrum Teleopieki.
Bardzo ważne jest, by Guzik życia – czy to na opasce, czy na wisiorku – mieć zawsze przy sobie. Także podczas snu i w kąpieli (jest wodoodporny). Tylko posiadanie go przy sobie może przyczynić się do efektywnego użycie w czasie zasłabnięcia, upadku czy innych zdarzeń nagłych.
Urządzenia są przez nas testowane i zatwierdzone do użytkowania w profesjonalnej teleopiece. Urządzenia są przekazywane uczestnikom na czas ich udziału w projekcie.

Urządzenie KARDIO – EKG

Urządzenie KARDIO – EKG

Badania wykonasz za pomocą niewielkiego, przenośnego aparatu EKG.

Urządzenie posiada specjalne, oznaczone kolorami przewody, które podłącza się do dołączonych dla każdego Uczestnika/Uczestniczki elektrod (małe kółeczka ze specjalnym, bezpiecznym klejem). Elektrody przykleja się w określonych wcześniej w instrukcji miejscach na ciele lub w miejscach wskazanych przez lekarza.
Następnie wystarczy przycisnąć przycisk „SERCE” i nasze badanie EKG jest bezpośrednio wysyłane do Centrum telemedycznego.
Urządzenie posiada certyfikat medyczny i zostało pozytywnie zaopiniowane przez lekarzy kardiologów.

Urządzenie DIABETO

Urządzenie DIABETO

Dla pacjentów cukrzycowych (testowo w projekcie) wprowadziliśmy zdalne urządzenia do pomiaru cukru. Niemal standardowy glukometr, jaki większość z Was zna zaopatrzony jest w transmiter do przesyłu Waszego wyniku do Centrum telemedycznego. W połączeniu z aplikacją możesz nie tylko sprawdzić wyniki w dłuższym czasie, przeanalizować je z lekarzem lub naszym edukatorem. W zestawie otrzymasz glukometr, transmiter oraz zestaw startowy pasków testowych.

ZGŁOŚ SIĘ!

Tytuł projektu: W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic.

Liczba uczestników: 300 mieszkańców

Partnerzy Projektu: Miasto Częstochowa,  Stowarzyszenie „EBI Association”, OPIEKANOVA Sp. z o.o., Telemedycyna Polska S.A.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym.

Zapisy do projektu będą prowadzone przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Focha 19/21, tel. 34 370 77 73 oraz Biuro główne projektu: Stowarzyszenie „EBI Association”, ul. Armii Krajowej 25, Jastrzębie-Zdrój tel. 32 307 52 22 (szczególnie osoby spoza Częstochowy). W przypadku trudności z wejściem do Wydziału – prosimy o telefon.

Szczegóły rekrutacji i naboru są wskazane w REGULAMINIE, stąd prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nim. Przyjmujemy tylko kompletne dokumenty – można je pobrać poniżej.

Pobierz Regulamin

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:

Pobierz Formularz zgłoszenia Pobierz Zaświadczenie lekarskie

Jeśli zaznaczają Państwo w Formularzu zgłoszeniowym niepełnosprawność, korzystanie z programu PO PŻ, dochód poniżej 150% kryterium dochodowego, wsparcie OPS, opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, prosimy pamiętać także o dodatkowych załącznikach poświadczających te dane.

Dodatkowo będzie nam miło, jeśli wypełnią Państwo w domu dokument poniżej i przekażą nam go w dniu kontaktu. Uprości to rekrutację i przyspieszy wdrożenie.
Pobierz Kartę wywiadu

„Jeśli kiedyś trafię do nieba, to będę i tak tęsknił za Wami! Bo Anioły nie mogą być lepsze! Dziękuję moi drodzy!”

 

PS. „Dzięki Wam liczę, że trafię tam później niż wcześniej:)”

Zygmunt

„Zrobiłam dokładne rozeznanie. I wiecie… jesteście pierwszymi ludźmi, którzy rozmawiali ze mną o mojej mamie, a nie o sprzęcie i jak go używać. Wiem, że właśnie Was potrzebuję – i ja i mama. Dzięki za ludzkie podejście i troskę.”

Katarzyna – Sieć pomocowa

„Cieszę się, że na Was trafiłem. Mój tata wcześniej był w projekcie, gdzie dostał inne urządzenie. Nie dość, że ciągle było z nim coś nie tak – nie umiał go obsłużyć, ciągle go irytowało, rozładowywało się, to do tego sama usługa nie miała nic wspólnego z opieką. Osoby, które odbierały wezwania od taty nie interesowały się jego lękiem, pytaniami, prośbami. Ukracały rozmowy tylko wydzwaniały do mnie żeby mi powiedzieć, że mam naładować tacie urządzenie, albo do niego iść. Zerwałem umowę i cieszę się , że zrobiłem drugie podejście. W Waszym projekcie czuję, że tata jest zaopiekowany, a ja nie latam jak głupi bez powodu. Idealne rozwiązanie! Oby wszyscy tak pracowali. W trosce o ludzi, a nie o sprzęty. Powiedziałbym Brawo Wy!”

Stanisław – sieć pomocowa

„Dla mnie to jest tak, jakby przebywała tutaj ze mną druga osoba… bardzo dużo mi to daje, bo ja się czuję bezpieczna. Już się nie boję gdy jestem sama w domu, zawsze mogę się połączyć z wami i już nie mam powodu by płakać gdy czasem czuję się samotnie bo bywają też takie dni, jak zapewne u każdego.”

Anna z Jastrzębia-Zdroju

„Od kiedy nosze guzik z moimi teleopiekunami to psychicznie czuje się lepiej i bezpieczniej. Wiem, że gdyby nagle coś mi się stało- bo zdarzało się, że upadłam- to wiem, że mogę nacisnąć guzik i będę miała zaraz wezwaną pomoc.”

Elżbieta, 82 lata

„Dzwonią do mnie i ja dzwonię i rozmawiamy. A wtedy to i samotność szybko mi przechodzi… a rozmawiamy o wszystkich sprawach, mam komu poopowiadać jak to było kiedyś w moim dzieciństwie. I już jestem w lepszym stanie, bo jestem bezpieczna. Pomagacie jak się wywrócę i nie potrafię wstać. Jakby nie Wy to nikt by się nie dowiedział, że leżę.”

Pani Agnieszka, 96 lat

„Kochani dobrze że jesteście z nami, zawsze możemy na was liczyć. Czuję się z Wami jak z dobrym znajomym, a do tego bezpiecznie. Dziękuję Wam z całego serca!”

Wiesława Kwiatkowska

„Jestem bardzo zadowolona z moich teleopiekunów, którzy cały czas czuwają. Budzicie mnie każdego ranka, każdą chwilę jestem z Wami i myślę, że pozostanę, bo jesteście kochani. Poleciłabym Was każdemu, kto potrzebuje jakiejkolwiek pomocy na starość, czy jak jest samotny.”

Helena Pietraszkiewicz, lat 85

„Teraz jestem w lepszej sytuacji, czuje komfort, że mogę wyjść spokojnie, nie martwiąc się, że żonie coś się stanie, gdy ja będę robił zakupy.”

„Teraz mam z Wami bezpośredni kontakt i w razie potrzeby teleopiekunowie ściągają męża do domu natychmiast. I są ze mną przez cały czas.”

Zofia i Tadeusz Szymczakowie

Zanim wyposażyłam mamę w „zegarek” z przyciskiem alarmowym truchlałam za każdym razem, kiedy dłużej nie odbierała telefonu. Wyjazdy na wakacje też były stresujące, bo wciąż myśleliśmy z mężem o tym, co dzieje się z mamą pod naszą nieobecność i co zrobimy „jakby…”. O wyjazdach do ciepłych krajów nawet nie myśleliśmy, bo koszty ciągłych połączeń telefonicznych są dla nas za wysokie. Choć początkowo nie byliśmy pewni usługi Teleopieki, teraz wiemy, że to dla nas i naszej mamy niesamowity komfort. Dziękujemy.

Czesława Szmurło

Praca opiekunów z centrali to najlepsze rozwiązanie, o jakim mogliśmy sobie zamarzyć. Mama nadal może mieszkać w swoim mieszkaniu – tak jak chciała, a ja wiem, że stale jest pod kontrolą. Mogę pracować ze spokojna głową.

Jakub Stagna

Wykorzystując rozwiązania telemedyczne i teleopiekuńcze firmy OpiekaNova każdy ma pewność, że to nie tylko dobrze działające systemy informatyczne i cyfrowe, ale także rzetelność, dbałość o obsługę, lojalność i dobrze wdrożone i kontrolowane standardy pracy opiekunów.

Fundacja Niezależni

Noszę na szyi telefon, ale czasami muszę go zdjąć, bo np. przy myciu nie chcę, żeby się zamoczył. A ta opaska jest zawsze w pogotowiu. Wystarczy nacisnąć guzik!
(zanim otrzymał nasz sprzęt medyczny przez 10 godzin był uwięziony we własnej wannie)

Stanisław Szefel, 83 lat

(…)Teleopieka+ umożliwia pozostanie seniorom we własnym środowisku rodzinnym i skraca czas reakcji w sytuacji zagrożenia życia. Teleopiekunowie w sposób profesjonalny służą wsparciem oraz pomagają rozwiązać bieżące problemy seniorów.

MOPS Sopot

Pracownicy centrali TELEOPIEKI+ przy każdym połączeniu, towarzyskim, technicznym czy alarmowym wykazali, że ich wieloletnie doświadczenie gwarantuje bardzo dobrą współpracę zarówno z podopiecznymi, jak i ich otoczeniem i służbami ratunkowymi.

Wszyscy podopieczni wyrazili chęć dalszego korzystania z usług teleopieki.

Stowarzyszenie MEDYCYNA POLSKA Poznań

KONTAKT

Stowarzyszenie „EBI Association” – biuro projektu
ul. Armii Krajowej 25
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 307 52 22

Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Polityki Społecznej – biuro Częstochowa
ul. Focha 19/21
tel. 34 370 77 73

Skip to content